EXAMENUL DE LICENŢĂ

Programele de studii universitare de licenţă, organizate în baza Legii nr. 1/2011, a Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare şi programele de studii universitare, organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de licenţă.


UNATC “I.L.Caragiale” organizează şi desfăşoară examen de licenţă pentru absolvenţii proprii.

Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi pot susţine examenul de licenţă în cadrul UNATC cu aprobarea senatelor universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior, după avizul favorabil al consiliilor de administraţie.

Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu pot susţine examenul de licenţă în cadrul UNATC în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul consiliilor de administraţie.


În situaţiile prevăzute de Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, susţinerea examenului de licenţă este condiţionată de promovarea de către absolvenţi a unui examen de selecţie organizat în cadrul UNATC “I.L.Caragiale”.

Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă sunt unitare atât pentru absolvenţii UNATC, cât şi pentru cei ai învăţământului particular sau de stat de la specializări acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu.

Examenul de licenţă se va organiza şi desfăşura în sediul UNATC